Йордановден, известен още като Богоявление, е един от най-важните християнски празници, който се отбелязва на 6-ти януари. Този празник има дълбоки корени и се празнува по различен начин в различните региони. В частност, в Родопите, красивата планинска област в България, Йордановден е свързан с уникални обичаи и обреди, които пресъздават древните традиции и вярвания.

Как се празнува Йордановден в Родопите

ИНТЕРЕСНИ ОБИЧАИ, ТРАДИЦИИ И РИТУАЛИ, СВЪРЗАНИ С ЙОРДАНОВДЕН

Живото огледало

В Родопите Йордановден е свързан със специални обичаи и традиции. Един от тях е „живото огледало“. Хората отиват до извор или река и се прегръщат с близките си, докато гледат заедно във водата. Това се смята за символ на здраве, късмет и любов, които ще присъстват през цялата година.

Кръстовденско хоро

Друга интересна традиция е „кръстовденско хоро“. Хората се събират около река или извор и образуват кръг, като се хващат за ръце. Те танцуват, като хвърлят във водата дълги връви. Хвърлянето на връви през водата може да се тълкува по различни начини. Чрез хвърлянето на връвта във водата, хората изразяват своето желание за очистване и пречистване на духа си.

Тази практика може също да има свързаност с обреда на кръщение, като символизира излизането от старото и влизането в новото, като пречистващ процес. Въжетата се използват като символ на връзката между небето и земята, между духовното и физическото.

ХВЪРЛЯНЕТО НА КРЪСТА

Хвърлянето на кръста е един от най – известните обичаи, свързани с Йордановден. Този обряд се практикува в различни части на света, особено в православните общности.

Обичаят на хвърлянето на кръста в Йордановден е свързан със символиката на кръщението на Исус Христос в река Йордан. В България и други балкански страни, свещеникът или духовното лице, провеждащо обряда, хвърля свещения кръст във вода (река, езеро или друга водна повърхност), а младите мъже се състезават, за да го извадят от водата. Този, който успее да го хване, се смята за щастлив и благословен през цялата година.

Хвърлянето на кръста e съпроводено с обредно къпане в реки или езера и се разглежда като символично пречистване и обновяване на вярата и духовното начало. Смята се, че този, който се окъпе или докосне до водата в момента на хвърлянето на кръста, ще получи благослов и здраве. Обрядът също така има и социална и общностна значимост, като събира хората заедно и укрепва връзките между тях.

Трябва да отбележим, че хвърлянето на кръста не е изключително свързано с празнуването на Йордановден в Родопите. В Родопите, както споменахме по-горе, обрядът на „кръстовденско хоро“ е по-традиционен и популярен.

Yordanovden_obredi_kosovo
Yordanovden_obredni_hora_rodopite
Yordanovden_krast_kosovo

ВОДИЦИ И ЙОРДАНОВДЕН

 

Празникът „Водици“ е български народен обичай, който се отбелязва на 6-ти януари, същият ден като Йордановден или Богоявление. И двата празника са свързани с вода и се отбелязват в България с подобни обичаи и ритуали.

Водиците имат дълбоки предхристиянски езически корени и се свързват с обреди за обновяване и очистване. Главният обред при Водиците е „кръщение на водата“ или „наричането на водата“.

На 5-ти срещу 6 -ти януари се нарича водата. Носи се чиста изворна вода, която се оставя под звездите. В полунощ на 5-ти януари водата се нарича. Говори се на водата. Споделят й се най – личните тайни и желания. На 5-ти януари през нощта небето се отваря и сам Бог чува нареченото. Водата пречиства казаното и го изпраща към Бог.

На сутринта на 6- ти януари само мъже, облечени в бели ризи, слизат на реката. Влизат във водата до пояс и най – възрастният от тях хвърля кръста във водата. Кръстът прави водата „жива“, минава праз всички мъже, които го целуват за здраве. Накрая остава у най – младия, за да го пази за следващата година. Колкото по – студена е водата, толкова по – здрава ще е годината.

Водиците и Йордановден споделят традицията на кръщението и свързването на водата със символиката на очистване, благослов и ново начало. И двете празника отбелязват края на празничния сезон на Коледа и настъпването на Новата година.

Въпреки това, обичаите, свързани с Водиците, са характерни само за българската национална и културна идентичност, докато Йордановден е християнски празник, който се отбелязва в много други страни по света.